A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2024. június 21. péntek

Ujházy tanár úr emlékére

Június 18-án elhunyt Dr. Ujházy András iskolánk tanára, a Páduai Szent Antal Iskola korábbi legendás igazgatója, zenész, vegyészdoktor és hittanár. Életének rövid bemutatásával búcsúzunk tőle. Requiescat in pace!

Ujházy András 1959-ben született Budapesten, 1978-ban tett érettségi vizsgát a József Attila Gimnáziumban, majd laboránsként dolgozott, 1979-1984 között az ELTE TTK vegyész és középiskolai kémiatanári szakára járt, 1984-ben teológiai, 2002-ben hitoktatói diplomát és szakvizsgát is szerzett. Ujházy tanár úr 1988-ban védte meg doktori disszertációját, melyben a ciklodextrin gyöngypolimerek előállítási lehetőségeit tárgyalta, 1984-től 1991-ig kutató vegyészként dolgozott. A tudományos elköteleződés mellett lassan kezdett érlelődni a pedagógusi hivatás is benne: három évig a József Attila Gimnáziumban, majd 1991-től az akkor induló Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban tanított kémiát, fizikát, matematikát, majd később hittant. 1995-ben elnyerte a piliscsabai Páduai Szent Antal Iskola igazgatói állását, melyet gimnáziumi képzéssel, új pedagógiai terekkel, zene- és művészeti iskolával, egyetemi partnerséggel, de mindenekelőtt hiteles keresztény lelkiséggel bővített. A tanár úrról készült film, melyet a piliscsabai iskola médiás csapata készített és továbbított számunkra, részletesen tárgyalja ezt az építkezést.

Életrajzában az igazgatósága végéről a következőképpen fogalmazott:

"Igazgatói megbizatásom 2019. augusztus 15-én lejár, és nem kívánom meghosszabbítani. Úgy érzem, amit emberileg lehetett, mind átadtam. Az iskolának új lendületre, új meglátásokra van szüksége, ami új vezetőt kíván. Ezért adom át a vezetést. 

1993-ban részt vettem Farkas István piarista atya által vezetett munkában, amelynek során a Katolikus Kerettanterv kémia tanterevét dolgoztuk ki. "

Talán ez és a még számos egyházi pedagógiai szervezői tevékenység (többek között a Katolikus Pedagógiai Intézetben, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Mester és tanítvány folyóiratban, a kerettantervi bizottságban és az Öveges József Tanáregyletben) adhatták az ötletet, hogy 2019-ben a Piarista Gimnáziumba kémiatanári állás betöltésére jelentkezzen. Ujházy tanár úr gyorsan a tanári szeretett tagjává vált, aktív éveiben és hosszú betegsége alatt is derűsen volt jelen az iskolában. 

Ujházy tanár úr rendszeresen tartott reggeli imaalkalmakat az iskolában és látta el az iskolaközösséget lelki útravalóval betegsége alatt is, pedagógiai jellemzései és munkája odaadó figyelemről és bölcsességgé imádkozott tapasztalatról árulkodtak.

Dr. Ujházy Andrást felesége, négy gyermeke, a Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Piarista Gimnázium közössége és számtalan szakmai és egyházi közösség gyászolja. 

 

Adj, Uram, örök nyugodalmat Neki!

És az örök világosság fényeskedjék Neki!

Nyugodjék békében!

Ámen.

 

A tanár úr gyászjelentése, benne az érte mondott szentmise helyszínével és időpontjával innen tölthető le: 
gyaszjelentes.pdf (134 kB)

Design: Unicial Program: Florka