A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2018. augusztus 22. szerda

Sóczó Ferenc tanár úr kitüntetése

Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesítette mások mellett Dr. Sóczó Ferenc piarista szerzetest, a budapesti Piarista Gimnázium nyugalmazott tanárát.

Sóczó Ferenc (Nagy Szent Albertről nevezett) 1938. április 12-én a Békés megyei Gyomán született, de a szomszédos Endrődön nőtt fel. A piaristákat először Vízvári Lászlón keresztül ismerte meg, aki az iskolák államosításának idején, 1948 és 1951 között Endrődön volt káplán. Érettségi után, 1956 nyarán úgy döntött, hogy maga is piarista lesz. 1956. augusztus 27-én öltözött be Budapesten, 1961 szeptemberében tett örökfogadalmat, és 1964. május 3-án szentelték pappá. Magyar-német szakos tanári pályára készült, tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte, ahol 1968-ban bölcsészdoktorátust is szerzett.

Tanári pályafutását a kecskeméti Piarista Gimnáziumban kezdte meg, ahol kollégiumi nevelőtanárként is tevékenykedett. 1968-ban elöljárói Budapestre helyezték, ahol eleinte a novíciusok promagisztere, valamint tartományi könyvtáros és levéltáros volt, majd 1970-tól a gimnáziumban és 1975-től a Kalazantinum főiskolán is tanított, utóbbi helyen filozófiát. Ezt a tárgyat 2001-ig tanította, az utolsó évben már a Kalazantinum beolvadásával létrejött Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanáraként. A gimnáziumban 2002-ig, nyugalomba vonulásáig tanított. Tanárként a pontosság, következetesség jellemezte, több tanítványai közül többen felnőttként is szívesen eljártak hozzá, hogy kötetlenebb, baráti formában folytassák az irodalomórákat. Tanári munkája mellett 1979-ben négy évre rendtartományi asszisztensnek választották, 1996 és 2000 között pedig a rendi központi gyűjtemények felügyelője volt.

Ezúton is gratulálunk Sóczó tanár úrnak, aki idén ünnepelte 80.születésnapját a budapesti rendház tagjaként.

Az állami kitüntetettek teljes listája a itt olvasható.

Forrás: piarista.hu

Korábbi képek, kisfilm:

Sóczó tanár úr köszöntése

"Isten éltesse, Tanár Úr!"

 

 

 

Design: Unicial Program: Florka