A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2020. január 22. szerda

Piarista iskolák kórustalálkozója

2020. január 10–12. között Budapesten tartották az évente megrendezésre kerülő piarista kórustalálkozót. Különleges volt ez az összejövetel, mert minden kórussal rendelkező piarista iskola képviseltette magát. A jó hangulatú találkozó középpontjában Mozart nagyszabású B-dúr miséje állt.

Az első találkozásra péntek délelőtt került sor a Budapest-teremben, ahol egyből közös Mozart próbával indítottunk. A délutáni próbára már-már összeszoktak a szólamok, majd vendégeink számára iskolai idegenvezetésre, a piarista könyvtár és mobiltelefon kiállítás meglátogatására nyílt lehetőség.

Késő délután vette kezdetét a kórusok közös koncertje, ahol az iskolák különböző kórusai felvonultatták egyéni repertoárjukat. A koncert felvezetéseként Horváth Bálint igazgató köszöntő szavai a kapcsolatépítésre és olyan dallamok megtalálására ösztönöztek, amelyek minél tovább elkísérnek minket életünk folyamán. Már a hangversenyen sok olyan motívum felcsendült, amiket egész kórustalálkozón dúdolgattunk. Az előadás lezárásaként a szegedi gimnázium népzenei kamaraműhelye közös vesperásra invitálta a jelenlevőket. Fábri Géza által megzenésített két Kalazancius ének tovább segítette az imádságos együttlétet. Az este tetőpontját a kamaraműhely táncháza jelentette.

Másnap délelőtt közös próbával indult a nap, majd vendégeink budapesti városnézésre indultak. A vendéglátók ezalatt restséget nem ismerve alakították át a kápolna infrastruktúráját, hogy a Mozart mise előadható legyen az est folyamán.
A délután is munkásan telt a kórusok számára, hiszen a Kenessey László vezényelte Albert Schweitzer zenekarral is össze kellett csiszolni a misét.

A B-dúr Missa Brevis Mozart salzburgi évei alatt született, valószínűleg azelőtt, hogy Párizsba utazott. Apja, Leopold leveléből tudjuk, hogy a mű első előadása a salzburgi Szent Péter Apátsági Templomban volt 1777. december 21-én, ahol is a kasztrált Francesco Ceccarelli – úgy mondják – „páratlanul” énekelt. Mozart a művet valószínűleg a leendő hosszú utazás pozitív végkimenetele érdekében írta, ezért is látja Alfred Einstein a művet votív-, vagy még inkább (ezen belül) a Szűzanya tiszteletére írott misének. A mű annyira bensőséges, annyira szerény és lírai, hogy a műnek szinte privát jellege van, amelyben a szent és világi különbsége eltűnik. Mindemellett ugyanakkor a mű rendkívül finoman kimunkált, tele van nyilvánvaló polifóniával és – mindenekfelett – kromatikus mozgalmassággal és merészséggel. A hangszerelés – részben a ritka hangnemhez, részben a jelleghez illően – viszonylag szerény.

A Mozart mise a vasárnap előesti szentmisében hangzott el, melyet Acél Zsolt piarista szerzetes celebrált. Szentbeszédében egy latin kifejezés elsajátítására hívott bennünket: „dilatasti cor meum” (Zsolt 118.) vagyis „kitágítottad a szívemet”. Ennek megértésével alapjaiban vizsgálhattuk meg kapcsolatunkat a lelkiismeretünkkel, hitünkkel és felelősségvállalásunkkal. A szerzetestanár arra is felhívta figyelmünket, hogy a nyugati zene egyik gyöngyszemének előadásával közelebb kerülhetünk egymáshoz és Istenhez is az idézet fényében.

Az este folytatásaként, közös programok várták a kórusokat: rövid Ki mit tud?; Kahoot-kvíz a kórustalálkozókról, Nyitrai Péter felejthetetlen hangszerbemutatója és újfent táncház. A közösen eltöltött napokat Molnár Lehel Sch.P. elmélkedése zárta.

Vasárnap reggel a mosonmagyaróvári és kanizsai kórusok liturgikus szolgálatot láttak el a Piarista Kápolnában és a lehel téri templomban. Köszönet illeti a fellépő kórusokat, azok tanárait, valamint a vendéglátó családokat. Köszönet Horváth Bálint igazgató úrnak támogatásáért, Kenessey László tanár úrnak a vidám próbákért, Gizi néninek az élelmezésért és végül, de nem utolsósorban Melegh Béla tanár úrnak, aki az egész eseményt összefogta.
A szombati misén elhangzott: W. A. Mozart: B-dúr Missa Brevis, K.275.

Előadták:
A Patrona Hungariae Gimnázium Leánykara (karig. Szőnyiné Lobmayer Margit),
A Mosonmagyaróvári Piarista Iskola Kórusa (karig. Keresztényné Barth Judit),
A Nagykanizsai Piarista Iskola Kórusa (karig. Ráczné Bella Cecília),
A budapesti Piarista Gimnázium Kórusa (karig. Melegh Béla),
és az Albert Schweitzer Zenekar, kiegészülve a Patrona Hungariae Iskolaközpont Zeneiskolájának hangszeres tanáraival.
Szólót énekeltek: Czabán Angelika (szoprán), Galgóczi Dóra (alt), Boros Sándor (tenor), Pintér Dömötör (basszus).
Vezényelt: Kenessey László

 

Beszámoló a Rendtartomány honlapján: https://piarista.hu/h%C3%ADr/piarista_iskol%C3%A1k_orsz%C3%A1gos_k%C3%B3rustal%C3%A1lkoz%C3%B3ja_volt_budapesten

A Bonum TV riportja: https://katolikus.tv/piarista-korustalalkozo/

A koncertek szórólapja:
piarista-koncert-szorolap.pdf (1.3 MB)

Szöveg: Dudás Márk, Kiss Ágoston
Fotók: Szathmáry Melinda

Design: Unicial Program: Florka