A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2017. április 15. szombat

Piarista énekeink II.

Melegh Béla tanulmánya

Mottó: "Ne énekeljünk a misén, hanem a misét énekeljük..."

"Fiatal tanár korom óta foglalkoztat a kérdés, hogy mit is kellene énekeljünk a rendalapító pártfogásának ünnepén. Diákkoromban Sík Sándor himnuszát, a Szentje és atyját énekeltük, esetleg Simon Sándorét, a Szép királynéja kezdetűt és a végén termé-szetesen az O Patert.2 Mivel ez rendszerint nem volt elég, áldozásra még sokszor vet-tünk motettát vagy valami népéneket a Hozsannából, az olvasmányközi énekek helyén pedig szintén vagy motetta csendült fel, vagy az olvasmányoskönyv válaszos zsoltára és allelujaverse. Egy darabig magam is ezekből az énekekből válogattam, majd később – meghagyva ez előbbieket is – átvettem az Éneklő Egyház szentekről (hitvallókról) szóló általános propriumát: ÉE 646 (Örvendezzünk mindnyájan – Szent József nevé-vel), 664 (Az igaz virul) és 648 (Ti szentek). Mindeközben azonban egyre inkább fog-lalkoztatott a kérdés, hogy van-e ezeknél jobb. Ez az írás – legkevésbé sem a teljesség igényével, de reményem szerint használható megoldásokat kínálva – ennek jár utána.

A végső lökés, ami ezt elindította, az idén Húsvétra megjelent Graduale Hungari-cum előszavának egy mondata volt: „Ne énekeljünk a misén, hanem a misét énekel-jük.” Gyorsan át is írtam: „Ne énekeljünk Kalazancius miséjén, hanem az ő miséjét, vagyis propriumát énekeljük.” Igen ám, de háromféle propriumot is találtam, és bár vannak köztük átfedések, a különbségek érdekesek lehetnek. Vegyük őket sorra."

A tanulmány (11 oldal) letölthető:

_tanulmany_melegh_bela_piarista_enekeink_2.pdf

Design: Unicial Program: Florka