A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2010. november 26. péntek

Patrocínium: Kalazancius ünnep.

Az iskola legfőbb ünnepe: a Rendalapító, Kalazanci Szent József ünnepe.

A szentmisén Vértesaljai László jezsuita atya volt a főcelebráns. Kalazancius életéből a perseverantiát, a kitartást, az állhatatosságot emelte ki. Ránk fért.

Design: Unicial Program: Florka