A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2021. november 19. péntek

Moór István tanár úr kitüntetése

Moór István tanár úr a BME Pro Progressio díjában részesült.

Szeretettel gratulálunk, Tanár úr!

A díj laudációjából:

Moór István - a budapesti Piarista Gimnázium matematika, fizika, hittan tanára, osztályfőnök, munkaközösség-vezető.

Szaktanárként aktív résztvevője a matematikából zajló tananyagfejlesztésnek. Tanóráin a diákokat változatos módszerekkel igyekszik közelebb hozni a tantár­gyaihoz, a természettudományos tárgyak megszerettetése érdekében iskolán kívüli programokat is gyakran szervez a tanulóknak, rendszeresen résztvevői a Kutatók Éjszakája és a Fizika mindenkié programoknak. Részt vállal az iskolai tehetséggondozásból is, minden évben tart matematika és/vagy fizika szakkört. Munkájának fontos területe a versenyfelkészítés, diákjai minden évben eredmé­nyesen szerepelnek matematika- fizika versenyeken. Óráin, szakkörein előszere­tettel használja a modern digitális eszközöket, módszereket, a lehető legtöbbször tanuló-kisérleket végeztet, hatékonyan alkalmazza az egyik diák tanítja a másikat módszert. Osztályfőnökként sokat foglalkozik az osztályával mind közösségként, mind a tanulókkal egyénileg, személyesen.

 

 

 

Design: Unicial Program: Florka