Legújabb fotóinkból:
A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2018. február 14. szerda

Megkezdtük a nagyböjtöt

Hamvazószerdával megkezdődött az idei szent negyvennap. Adja Isten, hogy elhatározásainkkal és készületünkkel közelebb kerüljünk Őhozzá és egymáshoz. 

A Piarista evangéliumos könyv mai napra szóló evangéliumi részletének magyarázata:

Annak ellenére, hogy az Ószövetségből vett olvasmány többször is böjtölésre szólít fel, a húsvétra való negyvennapos felkészülési időszak elsősorban nem „nagy böjtölés”. A feladatunk elsősorban az, hogy tudatosítsuk magunkban, mit is tett értünk a mennyei Atya Jézus Krisztus által. Jézus ugyanis egész élete által, mely a kereszthalálban és a feltámadásban csúcsosodik ki, szabadulást hozott nekünk. A mennyei Atya általa üdvözít minket: az üdvösség pedig egészséget, egészleges, teljes, boldog életet jelent. A mennyei Atya teljesen ingyen, kegyelemből teszi egészségessé az életünket. Mi a magunk erejéből sosem tudjuk teljessé tenni életünket, mindig hiánylények maradunk, de a szerető Isten az ő jóságával ezt megteszi. Mi kicsinyek, gyengék, elégtelenek vagyunk, de most különösen is tudatosítjuk lelkünkben, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magunkra hagyva, hanem Isten az ő Fiában, Jézusban már itt a földön megmutatja és megadja a boldog életet. A szent negyvennap során tehát elsősorban Istenre figyelünk, és nem mi akarunk főszereplőivé válni (tetteinkkel) ennek az időszaknak.

Jézus ma arra hívja fel a figyelmet, hogy a vallásos élet három szokásos gyakorlata el ne torzuljon életünkben: ha adakozunk, imádkozunk és böjtölünk, akkor azt ne képmutatóan tegyük, mert a kérkedés elveszi azok értékét. Tegyük ezeket inkább rejtekben, mert a mennyei Atya rejtve van, ő azt látja, ami titokban történik, ami viszont látványos, nagyzoló, fényűző, pompás, azt észre sem veszi. Isten a kicsit és a rejtettet kedveli.

A mai napra, hamvazószerdára szóló evangéliumi szakasz:

"A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.

Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked." Mt 6,1–6.16–18

 

Design: Unicial Program: Florka