A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2017. november 20. hétfő

Maklári Lajos osztálya 1947-ben

1946. szeptemberében a gimnázium általános iskolai I. osztállyal bővül, s ettől az évtől kezdve tanára iskolánknak Maklári Lajos piarista. A hét képe.

A kép Maklári Lajos karnagy tanár úr osztályával készült 1947-ben.

Maklári Lajos (Meczenzéf, 1912. szept. 12. – Bp., 1977. aug. 13.): tanár, karnagy. 1928-ban a piarista rendbe lépett. 1937-ben pappá szentelték. A szegedi tudományegyeteme bölcsészdoktorátust szerzett (1940). 1945-ig Szegeden gimnáziumi tanár, földrajzot, természetrajzot, vegytant tanított, közben kórusvezetéssel és énektanítással is megbízták.

1945-től a rend kecskeméti gimnáziumában, 1946-tól haláláig Budapesten tanított. 1948-ban megalapította a Kalazanci Szent Péter-kórust, amelynek élete végéig vezetője maradt. Együttesével s az általa vezetett gimnáziumi, valamint a Patrona Hungariae budapestii római katolikus leánygimnáziumi énekkarral sok hangversenyt adott főként a főváros templomaiban.

1953-tól énekelt a Forrai Miklós vezette Budapesti Kórusban. Bemutatta Kodály Zoltán Sík Sándor Te Deuma c. vegyeskari alkotását.

(forrás: mek.oszk.hu)

Design: Unicial Program: Florka