A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2016. február 26. péntek

Kovács Mihály Sch. P. tanár úr 100 éve született

... iskolánk híres fizikatanára, Kovács Mihály 100 éve született

Kovács Mihály Sch.P. tanár úr születésének 100. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztünk.

Horváth Bálint igazgató úr köszöntője után Görbe László Sch. P. tanár úr (a Szent Margit Gimnázium igazgatója) beszélt Kovács Mihály tanár úr életéről, tanári működéséről, innovációiról.
Ezután Prószéky Gábor professzor úr a XXI. századi információs technológia robbanásszerű fejlődéséről és a történelemre gyakorolt hatásáról tartott előadást a megjelent diákoknak, öregdiákoknak és tanároknak.

Kovács Mihály tanár úr a diákokat bevonva épített vitorláshajót, számítógépeket és játéknak is beillő tudományos modelleket. Ezért diákjainknak adtuk át a szót:
- meghallgattuk Juhász Péter (2014-ben végzett, most Cambridge-ben tanuló) öregdiákunk üzenetét,
- megismertük Greschik Gergely és Szathury Bálint 11-es diákjaink innovációs versenyre beadott lépcsőjáró gépét,
- elmerültünk a modern fizika világát bemutató szakkör mindennapjaiba Hunyár Csongor 12-es diákunk beszámolóját hallva,
- s meghallgattuk a 10-es Dessewffy Domonkos saját készítésű plazmahangszórója keltette zenét.

A Fizika nagyelőadót ezentúl Kovács Mihály teremnek nevezzük - ezzel is emléket állítva a tanár úr munkásságának.

Görbe László tanár úr Kovács Mihályról szóló tanulmánya alább letölthető.

Design: Unicial Program: Florka