A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2014. október 21. kedd

Kitüntetések...

Az Iskolának és Székely Zoltán tanár úrnak

Átadták a 2014. évi Pro Progressio díjakat a Budapesti Műszaki Egyetemen a műszaki és természettudományi képzés  népszerűsítéséért.

A természettudományi, a műszaki és az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége - a középiskolától kezdve a doktori képzésig - az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás.

2014-ben 12 középiskolai tanár és 15 középiskola kapta meg a Pro Progressio díjat ünnepélyes keretek közt.

A Műegyetem mellett működő alapítvány kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 45 év alatti tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványai, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten, vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.


Ezt a díjat kapta meg a Piarista Gimnázium és Székely Zoltán tanár úr.

Szívből örülünk az elismerésnek!

Az alábbi linkeken részletesen olvashatunk a díjról és a díjazottakról.

Design: Unicial Program: Florka