A budapesti Piarista Gimnázium (SINCE 1717) blogja 2017. április 19. szerda

290 év épületei

A Piarista Gimnázium pesti épületei az iskola 290 éves fennállása alatt

Piarista atyák visszaemlékezései és régi évkönyvek alapján

E tanulmány a gimnázium 2007-2008-as tanévének évkönyvében jelent meg. A dolgozat a jelenlegi épület építéséről is ír, ebből idézünk:

"1913. júl. 21-én megkezdték az áthurcolkodást a Glöckelsberg-féle szárnyból. Aug. 16-án megkezdték az épület lebontását és október 15-ére be is fejezték. December elején az építkezés is megkezdődött. 1914. febr. 26-án megkezdték az alapfalak lerakását.

Az építkezés vállalkozói kötelezték magukat, hogy a kész épületet 1915. június 1-re átadják a Rendnek. A tényleges építkezés a tervek jóváhagyásának jogi befejezése előtt már meg is indult; 1913. december 2-án kezdték meg az alapárok ásását; 1914. február 26-án már az alapfalak lerakását is elkezdték. Nagy lendülettel folyt a munka, naponta átlag 400-500 munkás dolgozott az akkori Budapest legnagyobb építkezésén.

Ez év nyarán kitört az I. világháború. Képzelhetően óriási akadályok merültek fel, részint a háborús gazdálkodás, részint a munkások katonai behívása következtében. Valóban csak Hénap Tamás rendfőnök (1912-1918) lankadatlan buzgalmának
köszönhető, hogy nem fulladt csúfos kudarcba a nagy építkezés, s nem kellett a megkezdett munkát szégyenszemre abbahagyni."

A tanulmány teljes terjedelemben letölthető (15 oldal):

 

Design: Unicial Program: Florka